Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Epizódismertetõk...............

2010.03.07

1. A történet egy mexikói kisvárosban kezdõdik. Az árva Luciana az ifjú Juan de la Cruz rendkívül gazdag családjánál szolgál. Juan hazatér a papi szemináriumból. Amikor meglátja a gyönyörû ifjú teremtést, fellobbannak férfiúi vágyai. Nem tud ellenállni a test óhajának, és egy szenvedélyes éjszakát tölt a lánnyal. Érzi, hogy ez így nincsen rendben, ezért hamarosan visszatér a papi iskolába, és ott a tanulásba, az imádságba temetkezik.

2. Juant felszentelik. Lelkiismeretes atya válik belõle. Luciana azonban terhes marad tõle. Amikor bevallja a ház úrnõjének, hogy Juan gyermekét hordja a szíve alatt, a nõ elzavarja a háztól. Luciana megszüli leánygyermekét, majd egy gazdag özvegyasszony kapujában hagyja. Húsz év telik el.

3. Luciana egy neves divatház tulajdonosaként, a híres színész, Andres Duval feleségeként él. A férfi sok idõt tölt Nicolasszal, bizalmas jó barátjával. Luciana szívesen támogatja az árvaházat. Az egyik jótékonysági rendezvényen az apácák bemutatják neki Cristinát, aki modell akar lenni.

4. Az ifjú Cristina lakótársat keres a bérelt lakásába. Két lány is jelentkezik a hirdetésre. A három nõ megpróbál kényelmesen berendezkedni a lakásban. Cristina jelentkezik Lucianánál, hogy adjon neki néhány tanácsot a modellszakmával kapcsolatban, ám Luciana nem túl készséges.

5. Luciana férjérõl, Andresrõl kiderül, hogy nem a hûség mintaképe. A feleségének van oka féltékenykedni. Andres azzal vádolja, hogy folyton dolgozik, alig törõdik vele. Andres fiát, Victor Manuelt a nõ sajátjaként szereti, lányát, Lizbethet pedig igyekszik pontosságra szokatni.

6. Az elfoglalt Luciana végre hajlandó foglalkozni Cristinával. A lány nagyon boldog, de nehezen viseli Luciana rideg viselkedését és szigorát, a sok megaláztatást. Victor Manuel megkörnyékezi Cristinát, de a lány ellenáll neki. Nicolas féltékeny Andres sikerére, nem tétlenkedik.

7. Andres kínos jelenetet rendez a vacsoravendégek elõtt. Azzal vádolja Lucianát, hogy elhanyagolja, és a gyerekekkel sem törõdik. Idegen bukkan fel a múltból, Lucianát még a hideg is kirázza tõle. Victor Manuel kibékül Cristinával. A lány szobatársa eközben kiveti a hálóját Andresre.

8. Luciana haragjában megüti Cristinát. A lány megharagszik, és nem dolgozik tovább neki. Andres és Luciana veszekedése a bulvársajtót is érdekli. Andres új filmje megbukik a bemutatón. Lorenza meg akarja kaparintani Andrest. Victor Manuel barátja hiába epekedik Lizbeth után.

9. Lizbeth a születésnapjára egy gyönyörû gyûrût, Lucianától pedig igazán szép autót kap. A születésnapi összejövetelen megjelenik egy igazán kellemetlen alak Luciana múltjából. Kiderül, hogy õ az apja Lizbeth barátjának. Lizbeth barátnõje, Lourdes még most is Victor Manuel után epekedik.

10. Lizbeth elveszíti az apjától kapott gyûrût. Cristina meglátja az újságban Lourdes és Victor Manuel fényképét. Luciana elmegy a templomba, és felfedi a kilétét Juan de la Cruz elõtt. Felszakadnak a régi sebek. Luciana munkatársa, Cristobal nem titkolja, mennyire odavan a nõért.

11. Juan de la Cruz felelõsségre vonja Ana Joaquinát, amiért eltitkolta elõle Luciana terhességét. Lorenzának sikerül elcsábítania Andrest, ám - ha lúd, legyen kövér - közben a szomszéd fiú udvarlását sem utasítja vissza. Juan de la Cruz meglátogatja Lucianát. Feltett szándéka, hogy megkeresi a lányát.

12. José María megkéri Lorenza kezét. A lány csak hitegeti. Andres eljön otthonról, mert nem tudja elviselni, hogy Lucianát csak a munka érdekli. Juan de la Cruz anyja bosszút esküszik Luciana ellen. Victor Manuel adakozik az árvaház javára, abban a reményben, hogy hátha eléri, hogy Cristina újra becsülje.

13. Victor Manuel kibékül Cristinával. Luciana és Andres házassága egyre mélyebb válságba jut. Juan de le Cruz anyja, ana Joaquina megjelenik Luciana irodájában, majd otthonában is felkeresi. Azt szeretné elérni Lucianánál, hogy hazudja azt Juan de la Cruznak, hogy mégsem a férfi a gyermeke apja.

14. Victor Manuelnek végre sikerül meghódítania Cristinát. Andres szakít ugyan Lorenzával, de a lány elhatározza, hogy kerül amibe kerül, visszaszerzi a férfit. Juan de la Cruz megkéri Lucianát, hogy mutassa meg neki, melyik ház elõtt hagyta több mint húsz évvel azelõtt a gyermeküket.

15. Cristina boldog, Victor Manuelben azonban nem hagyott ilyen mély nyomot az együttlét. Nem szeretne tartós kapcsolatot. Lizbeth barátnõje, Lourdes szemet vet Victor Manuelre, ezért beárulja Lucianánál. A nõ nem tûri, hogy fia modellnek csapja a szelet. Lorenza a szerelmével üldözi Andrest.

16. Victor Manuel és Cristina együttlétének ürügyén Lourdes bogarat ültet Luciana fülébe. Victor Manuel tagadja, hogy viszonya lenne Cristinával. Ramiro, a cég egyik alkalmazottja megcsókolja Lizbethet. Andres elhidegül a feleségétõl. Juan de la Cruz kideríti, hol nevelkedett a lánya.

17. Juan de la Cruz elmegy a Bernardina nõvér által megadott címre, hogy megkeresse elveszett lányát. Azt hiszi, hogy María Rosenda a lánya. A nõ most örömlányként dolgozik. Az atyának szörnyû bûntudata támad. Andres és Lorenza szenvedélyes viszonyt folytat. Trujillo megzsarolja Lucianát.

18. Luciana is felkeresi María Rosendát, de nem hisz abban, hogy õ lenne a lánya. Bizalmasának, Miriamnak elmondja, hogy annak örülne a legjobban, ha olyan lánya lenne, mint Cristina. Lorenza elmegy a divatbemutatóra, ahol botrányosan viselkedik. Ana Joaquina megfenyegeti Lucianát.

19. Tamara viszonyt folytat Nicolasszal, andres barátjával. Trujillo arra bíztatja Mauriciót, hogy szöktesse meg Lizbethet, de a lány nem hajlandó elmenni vele. Lorenza felkeresi Andrest a forgatás helyszínén, így szinte mindenki tudomást szerez a viszonyukról. María Rosenda el akarja hitetni Lucianával, hogy õ a lánya. Luciana Ana Joaquinánál találkozik Trujillóval és Cristinával. Ana Joaquina rettenetes bosszúra készül.

20. José María ünnepséget szervez Lorenza születésnapjára, de Lorenza szívesebben találkozik Andresszel. A férfi ajándékot vesz Lorenzának, csakhogy Luciana megtalálja, és azt gondolja, hogy az övé. Andres kellemetlen helyzetbe kerül. Cristina összefut Victor Manuellel és Tamarával.

21. Lorenza hiába vár Andresre a bárban. Éjjel átmegy José Maríához, és elfogadja tõle az eljegyzési gyûrût. Ramiro újból szerelmet vall Lizbethnek. Cristina eközben Paula pártját fogja, amikor Luciana ki akarja rúgni. Maclovia bevallja Cristinának, hogy nagyon szerelmes José Maríába.

22. Andres megtudja, hogy Lorenza nemsoká férjhez akar menni. Ebbõl az alkalomból értékes gyûrûvel ajándékozza meg a nõt. Így igyekszik kiengesztelni a múltban történtekért. Cristina megkéri Victor Manuelt, hogy tartsa titokban házassági szándékát, amíg vissza nem térnek Miamiból. A férfi nem érti. Trujillo és Ana Joaquina szövetségre lép a közös ellenség, Luciana ellen. Hamarosan fény derül Ana Joaquina féltett titkára.

23. Fresco, María Rosenda stricije úgy megveri a lányt, hogy az kórházba kerül. Juan de la Cruz többször is felkeresi. Luciana, Victor Manuel, Tamara és Cristina elutazik Miamiba. Andres kihasználja az alkalmat, és egy elegáns fürdõhelyre viszi Lorenzát. Trujillo semmit sem ér el Lucianánál.

24. Cristina óriási sikert arat Miamiban. Alberto Souza, Luciana egyik dúsgazdag barátja azonnal beleszeret. Bánatában Victor Manuel leissza magát, és másnap reggel Tamara ágyában ébred. Andres kielégíti Lorenza összes szeszélyét. Tamara szülei tönkrementek, a lányuk házasságától várnak csodát. Ana Joaquina felkeresi María Rosendát, és pénzt ígér neki az együttmûködésért.

25. Tamara hirtelen rosszul lesz, kiderül, hogy terhes. De Nicolas nem akarja elvenni feleségül. Victor Manuel kérdõre vonja Lucianát Ana Joaquinához fûzõdõ kapcsolatát illetõen. Trujillo és Mauricio ellátogatnak Duvalékhoz, de Luciana kidobja õket. Lizbeth megígéri Lucianának, hogy szakít Mauricióval.

26. Lizbeth beleesik egy vízzel teli csatornába, de José María kimenti. A kórházban Andres csúnyán összeszólalkozik Trujillóval, összeverekednek. Nicolas feltett szándéka, hogy tönkreteszi Andrest. Cristina megszédül egy bemutató során, kiderül, hogy terhes. Victor Manuel bejelenti, hogy szereti Cristinát és feleségül akarja venni.

27. Cristina megtudja, hogy gyereket vár. Azonban Tamara is gyereket vár Victor Manueltõl. A férfi felajánlja, hogy nevére veszi a gyereket, de nem akar összeházasodni Tamarával. Luciana a Tamarával kötendõ házasságot erõlteti. Victor Manuel mindent bevall Cristinának, de a csalódott lány eltitkolja elõle, hogy terhes.

28. Luciana kirúgja Cristinát, hogy ne legyen Victor Manuel közelében. Tamara a Duval-házban éppen az esküvõre koccint, amikor Victor Manuel közli, hogy nem veszi el Tamarát. Tamara hisztérikus rohamot kap. A kórházban kiderül, hogy veszélyeztetett terhes. Victor Manuel mellette marad, és megígéri, hogy feleségül veszi.

29. Cristina visszaküldi a jegygyûrût, és örökre el akarja titkolni Victor Manuel elõl, hogy gyermeket vár tõle. Juan de la Cruz és Ana Joaquina felkeresik María Rosendát a bárban, ahol éppen Trujillóval találják. Luciana szörnyû botrányt rendez. Victor Manuel nem tudja elfelejteni Cristinát, de belenyugszik a történtekbe.

30. Tamara megtalálja Cristina búcsúlevelét Victor Manuel fiókjában. Elmegy a lány lakására és össze-vissza hazudozik, csakhogy minél távolabb tarthassa jövendõbelijétõl. Luciana Juan de la Cruz kérésére sem hajlandó megbocsátani Cristinának. Andres szakítani akar Lorenzával, de a lány nem tágít egykönnyen. Victor Manuel és Tamara megtartják az esküvõt.

31. Victor Manuel nem hajlandó a hitvesi ágyban tölteni a nászéjszakát, és nem sok jót ígér a jövõre nézve sem. José María rajtakapja menyasszonyát Andres Duvallal. Nicolas továbbra is zaklatja Tamarát. María Rosenda ismeretlen helyre költözik, így Juan de la Cruz nem tud beszélni vele a genetikai vizsgálatról.

32. Ana Joaquina pénzeli María Rosendát, csak hogy távol tartsa Juan de la Cruztól és Lucianától. Luciana kétségbeesik, hogy María Rosenda eltûnt. Victor Manuel nem érzi magát jól a nászútján, és megszökik a szállodából, hogy felkeresse Cristinát. Cristinára felfigyel egy fotós, és kitûnõ képeket készít róla. Maclovia bevallja Chemának, hogy szerelmes belé. A lorenzában csalódott fiú gondolkodóba esik.

33. Ana Joaquina elmondja Trujillónak, hogy talán mégsem María Rosenda Luciana lánya, hanem Cristina. Chepa azonnal értesíteni akarja Lucianát, de Ana Joaquina dulakodni kezd vele, és az öreg szolgáló olyan szerencsétlenül esik el, hogy szörnyethal. Andres és Lorenza éppen a bérelt szerelmi fészekben turbékolnak, amikor Luciana, akit Ofelia figyelmeztetett, rájuk nyitja az ajtót.

34. Luciana beront Andres bérelt lakásába, és botrányt rendez, amikor Andrest Lorenzával a pezsgõfürdõben találja. Amikor rájön, hogy Lorenza Cristina lakótársa, kirúgatja az új munkahelyérõl. Lizbeth kétségbeesésében felhívja a bátyját, hogy segítsen kibékíteni a szüleiket. Lorenza abban reménykedik, hogy Luciana elválik Andrestõl, és a férfi végképp az övé lehet. Ofelia, aki gyûlöli Lucianát, örül a botránynak.

35. Cristina találkozik Ana Joaquinával, és elpanaszolja neki minden bánatát. Ana Joaquina rábeszéli egy vérvételre, hogy titokban DNS-vizsgálatot csináltathasson. Már csak az a kérdés, hogyan szerezzen vérmintát a fiától. Luciana közli, hogy válni akar Andrestõl, de végül ad neki még egy esélyt. Luciana megbízza Francót, hogy kövesse Cristina és Lorenza minden lépését. Alonso, a fényképész Cristinával szeretne dolgozni. A lány nagy nehezen igent mond. Amikor egymás nyakába borulnak, megjelenik Victor Manuel.

51. Juan de la Cruz bevallja Lucianának, hogy tudja, ki a lánya, de a nevét nem árulhatja el, mert köti a gyónási titok. Luciana könyörög neki, de a férfi hajthatatlan. Luciana kihallgatja Andres és Victor Manuel beszélgetését, melybõl kiderül, hogy Andres még mindig szereti õt. Victor Manuel felkeresi Cristinát, és a lány bevallja neki, hogy még mindig szereti. Tamara elmondja Rebecának, hogy Nicolastól terhes.

52. Ana Joaquina felkeresi Lucianát, és elmondja neki, hogy tudja, ki a lánya és hogy hol van, de nem árulja el. Luciana hiába könyörög neki. Luciana elmegy Nicolas lakására, hogy visszaszerezze a színház papírjait, de Nicolas letámadja, és ekkor lép be Andres. A helyzet igen kellemetlen. Andres azzal gyanúsítja a feleségét, hogy Nicolas szeretõje lett.

53. Luciana könyörög Juan de la Cruznak, hogy árulja el, ki a lánya. Cristina elmondja Juan de la Cruznak, hogy Ana Joaquina házában béreltek lakást, és hogy Rosenda is ott lakik. Miriamot és Francót annyira foglalkoztatja a hír, hogy Cristina terhes, hogy elhatározzák, utánajárnak a dolognak. Cristina elmondja Alonsónak, hogy sosem tudná igazán szeretni. Nicolas elmegy Lucianához bocsánatot kérni, de a nõ nem hisz neki.

54. Luciana felkeresi Ana Joaquinát, de csak annyit tud meg tõle, hogy nem Rosenda a lánya. Rebecát nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy a lánya Nicolastól terhes. Állandó lelkiismeret-furdalás gyötri Victor Manuel becsapása miatt. Lizbeth nem tud napirendre térni a betegsége felett, és nem akar a tolószékbe ülni. Rosenda elmondja Juan de la Cruznak, hogy Ana Joaquina vette rá arra, hogy hirtelen eltûnjön.

55. A sajtó lecsapott andres és Luciana kapcsolatának válságára. Nicolas és ofelia, a két szövetséges elérték céljukat. Tamara ékszerdobozában Ofelia felfedezi annak a fülbevalónak a párját, amit Nicolas lakásában talált. Alonso hirtelen rosszul lesz, és az orvos nem sok jóval kecsegteti Viviant. Vivian elmondja Juan de la Cruznak, hogy a fia valójában halálos beteg. Lizbeth végre hajlandó beülni a tolószékbe Victor Manuel unszolására, de az anyjának nem hajlandó megbocsátani.

56. Egy veszekedés után Tamara Victor Manuel kocsijára veti magát, és a fiú elüti. Remedios infarktust kap az esküvõjén, és a kórházban meghal. Tamara elveszíti a gyereket. Victor Manuelnek szörnyû bûntudata van a baleset miatt. Victor Manuel elmegy Remedios temetésére, és ott találkozik Cristinával és Alonsóval, aki úgy viselkedik, mintha a lány barátja volna. Lorenza és Maclovia boldogok, mert végre sikerült munkát találniuk.

57. Ana Joaquina nyomozni kezd Vivian után Trujillo segítségével. Lizbeth biztosítja az anyját, hogy Andresnek már semmi köze Lorenzához, de Luciana nem hiszi el. Andres elmeséli Miguelnek, hogy ki is volt valójában Victor Manuel anyja, de a szörnyû titkot senki sem tudhatja meg. Ofelia találkozik Lorenzával, és arra bíztatja, hogy tartson ki Andres mellett, mert a férfinak szüksége van rá. Victor Manuel elmondja Rebecának, hogy el akar válni Tamarától.

58. Andres azt tanácsolja Victor Manuelnek, hogy keresse fel Cristinát, ha úgy gondolja, hogy csak mellette lehet boldog. Tamara Luciana segítségét kéri, hogy megtarthassa Victor Manuelt. Luciana megígéri, hogy számíthat rá. Lorenza felkeresi Miguelt, hogy kapcsolatba léphessen Andresszel. Tamara elmondja Lizbethnek, hogy Trujillo és Luciana szeretõk voltak. Cristinának fájdalmai vannak, beviszik a kórházba. Kiderül, hogy veszélyeztetett terhes.

59. Artemio el akarja hagyni a Duval-házat, mert Lizbeth csúnyán viselkedik vele. Lizbeth felelõsségre vonja anyját a múltja miatt. Luciana azt hiszi, hogy andres mondta el neki, és ismét csúnya veszekedés lesz a vége. Luciana a templomban esedezik megbocsátásért a múltbéli bûnei miatt. Lizbeth nem árulja el, hogy kitõl tudta meg az anyja titkát. Luciana és Tamara találkoznak Lorenzával a fodrászüzletben. Tamara nekiesik Lorenzának, Luciana alig tudja lecsillapítani. Luciana kihasználja az alkalmat, és félrevonul beszélni Lorenzával.

60. Vivian és Luciana találkoznak, hogy megbeszéljék a cég helyzetét. Lorenza felkeresi Andrest, és kéri, hogy folytassák a viszonyukat. Luciana nehezen viseli, hogy Vivian bele akar avatkozni a cég ügyeibe. Rebeca elmondja Tamarának, hogy Victor Manuel el akar válni tõle. Cristina és Maclovia továbbra sem helyeslik, hogy Lorenza nem hagyja békén Andrest. Fresco, Rosenda barátja összeverekszik Juan de la Cruzzal. Victor Manuel követi Lorenzát, és megtudja Cristina új címét. Alonso azt hazudja Victor Manuelnek, hogy Cristina az õ gyermekét várja.

61. Cristina bevallja Victor Manuelnek, hogy a gyermek az övé, csak nem akarta bevallani neki. Ofelia is elmondja Andresnek, hogy Cristina gyereket vár Victor Manueltõl. Luciana azt hiszi, hogy Cristina így akarja megfogni magának Victor Manuelt. Andres támogatja Cristina és Victor Manuel szerelmét. Tamarán megmutatkoznak az õrültség elsõ jelei.

62. Juan de la Cruz meglátogatja Tamarát és Victor Manuelt. Tamara Cristinát vádolja a boldogtalanságért. Juan de la Cruz azt tanácsolja Victor Manuelnek, hogy felejtse el Cristinát. Artemio meglátogatja Lizbethet. Lizbeth felhívja Andrest, és Lorenza veszi fel a telefont. Luciana ismét botrányt rendez Lorenza miatt.

63. Andres elkéri Victor Manueltõl Cristina lakcímét. Lizbeth, tudván hogy az apja még mindig folytatja a viszonyát Lorenzával, kibékül Lucianával. Andres felajánlja Cristinának, hogy gondoskodik arról, hogy a gyermeke semmiben ne szenvedjen hiányt. Cristina semmit nem akar elfogadni a Duval család egyetlen tagjától sem. Tamara felkeresi Cristinát, és követeli, hogy hagyja békén Victor Manuelt. Ana Joaquina felkeresi Viviant, hogy Luciana ellen hangolja.

64. Artemio sokat segít Lizbethnek. A lány végül elfogadja a társaságát. Ana Joaquina csalódott, amiért nem sikerült a saját oldalára állítani Viviant, de nem adja fel. Luciana hallani sem akar arról, hogy Victor Manuel elhagyja Tamarát. Andres mindenáron támogatnia akarja Cristinát. Vivian elárulja Cristinának, hogy Alonso halálos beteg. Ana Joaquina megbízza Fidenciót, hogy intézzék el Frescót.

65. Rebeca szerint Tamara hiába harcol Victor Manuelért. Tamara fejében ekkor ördögi terv születik meg. Rosenda nagyon aggódik Fresco eltûnése miatt. Az összevert fiút egy erdõ közelében találják meg. Luciana felajánlja Cristinának, hogy õ majd felneveli a gyerekét. Cristina hallani sem akar arról, hogy lemondjon róla. Andres szerint nem lesz könnyû Victor Manuelnek megszabadulni Tamarától.

66. Luciana megfenyegeti Cristinát, hogy akár peres úton is megszerzi a gyerekét. Juan de la Cruz megesküszik Cristinának, hogy nem engedi, hogy megfosszák a gyerekétõl. Tamara újból felkeresi Nicolast. Juan de la Cruz felelõsségre vonja Lucianát. Tamara nem akar belemenni a válásba. Újból felkeresi Cristinát, és egy óvatlan pillanatban elgáncsolja. Cristina legurul a lépcsõn.

67. Cristinának szörnyû fájdalmai vannak. Rosenda még mindig Frescót keresi. Luciana rossz szemmel nézi Artemio és Lizbeth barátságát. Victor Manuel megtudja, hogy Cristina kórházba került, és azonnal odasiet. Tamara aggódik, nehogy kiderüljön, hogy õ lökte le Cristinát. Alonso és Victor Manuel összevesznek a kórházban. Cristinának kislánya születik. Elmondja Viviannak, hogy Tamara lökte le a lépcsõn.

68. Juan de la Cruz kishíján elárulja Viviannak, hogy Cristina Luciana lánya. Vivian megesküszik, hogy nem engedi bántani Cristinát. Rebeca felkeresi Lucianát, hogy a segítségét kérje Victor Manuel és Tamara kibékítéséhez. Fresco megszökik a kórházból, és bosszút esküszik. Vivian elmondja Lucianának, hogy nem engedi többé bántani Cristinát. Luciana nem hiszi el, hogy Tamara meg akarta ölni Cristinát.

81. Tamara az öngyilkossággal zsarolja Victor Manuelt, hogy maga mellett tarthassa. Trujillo felkeresi Ana Joaquinát, és közli, hogy egy ideig nála fog meghúzódni. Nicolas beállít Cristinához, és felajánlja a segítségét. A lány legnagyobb megdöbbenésére elárulja, hogy õ Victor Manuel apja. Lizbeth titokban elhagyja a szülõi házat, és Artemióhoz költözik.

82. Nicolas egy alkalommal mindent elmesél Cristinának korábbi életérõl és Barbarához fûzõdõ viszonyáról. Victor Manuel ad még egy esélyt Tamarának. Vivian és Luciana egyre kevésbé ért egyet a cég vezetését illetõen. Trujillo nem hajlandó kiköltözni Ana Joaquina házából, és igen kellemetlen helyzetbe hozza az asszonyt.

83. Juan de la Cruz rábeszélésére Luciana beleegyezik Lizbeth és Artemio házasságába. Cristina telefonon gratulál Lizbethnek. Lizbeth meghívja a Duval-házba. Ofelia titokban kompromittáló fotókat készít Nicolasról és Tamaráról. Vivian nehezen boldogul Lucianával, ami a cég ügyeit illeti. Szeretné visszahozi Cristinát a divatházba, de Luciana nem hajlandó rá.

84. Alonso nem örül túlságosan a keresztapaságnak, akkor ugyanis le kell mondania arról, hogy elõbb-utóbb feleségül vehesse Cristinát. Victoria keresztelõjén az utolsó pillanatban Luciana is megjelenik. Feltûnik Andres elsõ felesége, a halottnak hitt Barbara. Andres visszakapja a színházat, amit Nicolas orvul megszerzett tõle.

85. Nicolas felajánlja Cristinának, hogy segíti õt meg a lányát, mivel Victoria valójában az õ unokája. Victor Manuel félreérti a helyzetet. Tamara mindenáron teherbe akar esni, ezért egy kávézóban felszed egy fiatal fiút. Luciana továbbra sem akarja visszafogadni Cristinát a divatházba.

86. Nicolas megpillantja Barbarát az utcán, amint éppen rá akar lõni Andresre. A nõ tagadja, hogy õ lenne Barbara, de a férfi nem hisz neki. Luciana elárulja Victor Manuelnek, hogy Juan de la Cruz az elhagyott lánya apja. Lizbeth és Artemio esküvõjén Tamara ismét beleköt Cristinába. Andres elhagyja a családi házat, Luciana egyedül marad.

87. Vivian szerzõdtetni szeretné Cristinát egy divatbemutatóra, de Luciana nem egyezik bele. Tamara szeretõt keres magának, hogy végre újra teherbe essen. Luciana felkeresi Andrest, békülni szeretne, de éppen Lorenza nyit ajtót. Luciana magából kikelve azt üvölti, hogy legszívesebben megölné a férjét. Barbara megjelenik Andres lakásán, és rálõ.

88. Andrest kórházba szállítják. Az egyik szomszéd vallomása alapján Lucianát tartják az elsõ számú gyanúsítottnak. Nicolas és Ofelia is Lucianára tereli a gyanút. Barbara bosszankodik, amiért Andres nem halt meg, és bemegy a kórházba. Ofelia zsarolja Tamarát a róla és Nicolasról készült fotókkal.

89. Andres magához tér, vallomást tesz és tisztázza Lucianát. A rendõrség sötétben tapogatózik a merénylõ kilétét illetõen, Andres ugyanis azt hazudja, hogy nem ismerte fel. Lorenza éppen akkor ront be Andres kórtermébe, amikor ott az egész Duval-család. Luciana csendesen kivonul a szobából. Barbara találkozik Victor Manuellel, és elmondja neki, hogy õ az édesanyja.

90. Barbara elmeséli Victor Manuelnek, hogy börtönben volt, és ott szülte meg õt. Luciana válaszút elé állítja Andrest. Lorenza nem hajlandó lemondani Andresrõl. Cristina beleegyezik, hogy Alonso felesége legyen. Vivian határtalanul boldog. José Maria nem tudja elfelejteni Lorenzát. Tamara bármire képes, hogy újra teherbe essen.

91. Alonso eljegyzi Cristinát. Victor Manuel tehetetlen, és nagyon szenved, amiért örökre elveszíti szerelmét. Alonso Victor Manuel szemére veti, hogy a felesége lökte le Cristinát a lépcsõn. Vivian megszerzi a Duval-vállalat újabb részvényeit, ezáltal õ lesz a cég többségi tulajdonosa. Barbara felkeresi Andrest a kórházban, és közli vele, hogy vissza akarja szerezni a fiát.

92. A részvényesek értekezletén Luciana számára is kiderül, hogy Vivian lett a cég többségi tulajdonosa. Luciana rendkívül rosszul fogadja az új helyzetet, és ellenségesen viselkedik. Barbara elárulja Nicolasnak, hogy Victor Manuel az õ fia. Andres lassan lábadozik, és bár többször szakított Lorenzával, a lány mégis folyton látogatja a kórházban.

93. Nicolas elmondja Cristinának, hogy Victor Manuel anyja él, és visszatért Mexikóba. Cristina találkozik Victor Manuellel, és rájön, hogy még mindig szereti, ezért fel akarja bontani az eljegyzését Alonsóval. Trujillo ismét beköltözik Ana Joaquina lakásába. Kiderül, hogy Tamarának nem lehet többé gyereke. Dühében megfogadja, hogy Cristinán fog bosszút állni.

94. Cristina fotózásra megy, és Victoriát a házmesternére, Charóra bízza. Miközben Charo ebédet készít, Tamara beoson a lakásba, és ellopja a kislányt. Andrest kiengedik a kórházból, de Luciana úgy rendelkezik, hogy külön szobában lakjanak. Victor Manuel elárulja Andresnek, hogy tudja, ki Luciana elhagyott lányának az apja, de nem fedheti fel a kilétét.

95. Tamara elviszi a gyereket Rebecához, aki szívesen visszavinné, de nem akarja, hogy Tamarának baja essen. Tamara miután felébred, nem emlékszik arra, hogy õ rabolta el a gyereket, de nem akarja, hogy Cristina valaha is viszontlássa. Cristina teljesen kétségbeesik. Lucianát nem érdekli különösebben az ügy, de Cristinát hibáztatja, amiért magára hagyta Victoriát.

100. Lucianát és a személyzetet kihallgatják a rendõrök, és mivel nem találnak a rablásra vonatkozó bizonyítékot, csak arra kérik, hogy ne hagyja el a várost. Barbarát elüti egy autó, kórházba kerül, de hamarosan kiengedik. Victor Manuelnek megesik a szíve rajta, és felajánlja, hogy lakjon náluk. Tamara gyereket szeretne örökbe fogadni. Vivian állást ajánl Cristinának a divatházban. A lány elfogadja.